Μήνας: Ιανουάριος 2020

25 Ιανουαρίου, 2020 Administrator

Η ανατολή των πρώτων (νεογιλών) δοντιών ολοκληρώνεται κατά μέσο όρο στην ηλικία των 3 ετών. Συνήθως αποπίπτουν με την ίδια σειρά που ανατέλλουν. Αυτό σημαίνει ότι τα πρώτα δόντια που αλλάζουν είναι οι κάτω κεντρικοί τομείς στην ηλικία των 6-7 ετών. Τα επόμενα δόντια που αλλάζουν είναι οι άνω κεντρικοί τομείς. Τα νεογιλά δόντια συνήθως…