Μήνας: Σεπτέμβριος 2019

2 Σεπτεμβρίου, 2019 Administrator

Τα υπεράριθμα δόντια αποτελούν οδοντική ανωμαλία άγνωστης αιτιολογίας με πιθανό γενετικό υπόστρωμα. Η οδοντική υπεραριθμία αφορά ένα ή περισσότερα νεογιλά ή μόνιμα δόντια και εμφανίζεται στο 0,3 με 3,8% του πληθυσμού. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία συμβαίνει συχνότερα στα αγόρια. Τα υπεράριθμα δόντια εντοπίζονται συνήθως στην άνω γνάθο ανάμεσα στους δύο μόνιμους άνω κεντρικούς τομείς. Στην…