Γιατί συχνά χρειάζεται η πανοραμική ακτινογραφία στα παιδιά;

23 Νοεμβρίου, 2017 Administrator

Πολλές φορές είναι απαραίτητο να γίνει πανοραμική ακτινογραφία προτού ξεκινήσει η οδοντιατρική θεραπεία στους μικρούς ασθενείς.  Εκτός από την κλινική εξέταση, με την πανοραμική ακτινογραφία έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για τα δόντια του παιδιού.  Συγκεκριμένα, βλέπουμε την ανάπτυξη των μόνιμων δοντιών που αναπτύσσονται κάτω από τα νεογιλά δόντια, την πιθανή έλλειψη κάποιου από αυτά, ή ακόμη,  την ύπαρξη κάποιου υπεράριθμου δοντιού που συνήθως πρέπει να αφαιρεθεί.

Επίσης εντοπίζουμε την ύπαρξη τερηδόνας στα σημεία που ενώνονται τα δόντια μεταξύ τους («όμορη τερηδόνα») ή ακόμη την ύπαρξη τερηδόνας κάτω από παλιές εμφράξεις («σφραγίσματα»).  Με την Πανοραμική ακτινογραφία ακόμη, θα αποφασίσουμε εάν ένα δόντι μπορεί να κρατηθεί στον οδοντικό φραγμό με ενδοδοντική θεραπεία ή εάν θα πρέπει να εξαχθεί λόγω έντονης φλεγμονής γύρω από την ρίζα του.

Στα μεγαλύτερα παιδιά η πανοραμκή ακτινογραφία είναι απαραίτητη πριν την έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας.  Ακόμη μας δείχνει εάν υπάρχουν οι φρονιμήτες στο φατνιακό οστό.  Εάν υπάρχουν, η φορά που ανατέλλουν θα μας οδηγήσει να αποφασίσουμε εάν τα δόντια αυτά θα πρέπει να αφαιρεθούν ή να παραμείνουν στο στόμα.