Τι είναι τα υπεράριθμα δόντια στα παιδιά; Πώς αντιμετωπίζονται;

2 Σεπτεμβρίου, 2019 Administrator

Τα υπεράριθμα δόντια αποτελούν οδοντική ανωμαλία άγνωστης αιτιολογίας με πιθανό γενετικό υπόστρωμα. Η οδοντική υπεραριθμία αφορά ένα ή περισσότερα νεογιλά ή μόνιμα δόντια και εμφανίζεται στο 0,3 με 3,8% του πληθυσμού. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία συμβαίνει συχνότερα στα αγόρια.

Τα υπεράριθμα δόντια εντοπίζονται συνήθως στην άνω γνάθο ανάμεσα στους δύο μόνιμους άνω κεντρικούς τομείς. Στην περίπτωση αυτή ονομάζονται υπεράριθμοι μεσόδοντες. Οι μεσόδοντες συνήθως έχουν κωνικό σχήμα ενώ δεν αποκλείεται το σχήμα τους να μοιάζει πολύ με των μονίμων γειτονικών δοντιών. Συνήθως γίνονται αντιληπτά λόγω καθυστέρησης της ανατολής των άνω κεντρικών τομέων. Η διάγνωση γίνεται ακτινογραφικά, γιατί συνήθως τα δόντια αυτά παραμένουν έγκλειστά, ενώ δεν αποκλείεται να ανατείλουν στο φραγμό, πολλές φορές μάλιστα και εκτός οδοντικού τόξου (πχ στην υπερώα).

Σε περίπτωση που έχουν ανατείλει, τα υπεράριθμα δόντια αντιμετωπίζονται με απλή εξαγωγή. Συνήθως όμως χρειάζεται να γίνει χειρουργική εξαγωγή από γναθοχειρουργό, καθώς τα περισσότερα παραμένουν έγκλειστα και δημιουργούν λειτουργικά και αισθητικά προβλήματα.