Πότε αρχίζει η αλλαγή των νεογιλών δοντιών; Τί πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς;

29 Ιανουαρίου, 2018 Administrator

Η αλλαγή των πρώτων (νεογιλών) δοντιών ξεκινάει κατά μέσο όρο στην ηλικία των 6 ετών και ολοκληρώνεται περίπου στην ηλικία των 12 ετών, σε 2 φάσεις.  Η πρώτη φάση αλλαγής πραγματοποιείται στην ηλικία των 6 έως 8 ετών περίπου.  Τότε αλλάζουν τα 8 πρόσθια δόντια του παιδιού, δηλαδή οι κεντρικοί και πλάγιοι τομείς (κοπτήρες).  Η δεύτερη φάση αλλαγής πραγματοποιείται στην ηλικία των 9.5 έως 12 ετών, κατά μέσο όρο, και αφορά όλα τα οπίσθια δόντια, δηλαδή τους 4 κυνόδοντες και τους 8 νεογιλούς γομφίους (τραπεζίτες).

 

Κατά την αλλαγή των δοντιών οι γονείς θα πρέπει να ενθαρρύνουν το παιδί να βγάζει τα δόντια που κουνιούνται αφού του εξηγήσουν πρώτα ότι πρόκειται για μια φυσιολογική διαδικασία.  Πολύ συχνά συμβαίνει ένα μόνιμο κάτω πρόσθιο δόντι να ανατείλει στο στόμα, ενώ το αντίστοιχο νεογιλό δεν έχει αποπέσει ακόμη.  Σε περίπτωση που το “παιδικό” δόντι “κουνιέται”, παρακινούμε το παιδί να το βγάλει το συντομότερο δυνατό.  Σε περίπτωση όμως που το νεογιλό δόντι παραμένει ακίνητο, θα πρέπει να γίνει επίσκεψη σε Παιδοδοντίατρο άμεσα και εξαγωγή του δοντιού με τοπική αναισθησία.  Έτσι το μόνιμο δόντι θα πάρει τη θέση του νεογιλού, με την ώθηση της  γλώσσας και μόνο, χωρίς ορθοδοντική παρέμβαση.

Σε περίπτωση που ανατείλει πρόσθιο δόντι της άνω γνάθου ή γομφίος (τραπεζίτης), και το αντίστοιχο νεογιλό δεν έχει αποπέσει, το νεογιλό θα πρέπει να εξαχθεί άμεσα από τον Παιδοδοντίατρο, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά ορθοδοντικά προβλήματα.