Γίνεται απονεύρωση στα παιδικά δόντια; Τί είναι η πολφοτομή και πότε ενδείκνυται στα νεογιλά δόντια;

5 Ιουνίου, 2018 Administrator

Πολλές φορές ένα νεογιλό δόντι και συγκεκριμένα γομφίος (τραπεζίτης) έχει τερηδονιστεί τόσο πολύ που η βλάβη φτάνει μέχρι το νεύρο του κι επομένως ένα απλό σφράγισμα δεν αρκεί.  Η πολφοτομή είναι μια απλή μορφή ενδοδοντικής θεραπείας που γίνεται στην περίπτωση που η τερηδόνα έχει προχωρήσει τόσο ώστε να προσβάλλει τον πολφό (νεύρο) του δοντιού.

Συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία της πολφοτομής, που πραγματοποιείται σε μια επίσκεψη, γίνεται θεραπεία σε μέρος του νεύρου.  Απονευρώνεται το μέρος του νεύρου του δοντιού που είναι ορατό στο στόμα, ενώ το τμήμα του νεύρου που βρίσκεται στις ρίζες παραμένει άθικτο και ζωντανό.  Στη συνέχεια, μετά την τοποθέτηση του υλικού της πολφοτομής γίνεται αποκατάσταση του δοντιού, είτε με απλή έμφραξη είτε με τοποθέτηση ειδικής θήκης στο δόντι σε περίπτωση που το τελευταίο είναι πολύ κατεστραμμένο.  Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία της κλασσικής απονεύρωσης που γίνεται στα μόνιμα δόντια, ενώ εξασφαλίζεται η παραμονή του νεογιλού γομφίου στο στόμα μέχρι το φυσιολογικό χρόνο απόπτωσής του.  Οι ρίζες του απορροφώνται φυσιολογικά όταν φτάνει ο καιρός να αποπέσει, κι έτσι ανατέλλει το μόνιμο δόντι χωρίς κανένα πρόβλημα.